Наші послуги

  ТОВ "Компанія "Норми і технології" надає весь спектр юридичних послуг, починаючи з правового забезпечення діяльності підприємства закінчуючи консультаціями для приватних осіб. Серед них наступні:

Консультації та юридичний аналіз:

- по розподілу майна;
- по розлученням;
- по дорожньо-транспортним пригодам;
- по стягненню невиплаченої заробітної плати;
- по складанню договорів, скарг, позовів, претензій;
- по кримінальним справам;
- по трудовим спорам;
- по господарській діяльності підприємств;
- по житловому праву;
- по шлюбно-сімейному праву;
- по спадковому праву;
- оскарження рішень суду;
- складання інформаційної довідки по галузі права;
- аналіз контрактів, договорів та інших правовстановлюючих документів;
- по створенню, ліквідації, реорганізації підприємств;
- по іншим питанням.

Представництво і ведення судових справ:

- супровід ділових переговорів;
- представництво на переговорах, зборах акціонерів, засновників;
- представництво в органах державної влади;
- досудовий аналіз справи;
- складання претензій, скарг, листів;
- представництво в судах та господарських судах;
- супровід виконавчого провадження.

Правові послуги з питань інтелектуальної власності:

- Державна реєстрація знаків для товарів і послуг в Україні та за кордоном.
- Підготовка і подача матеріалів заявок на одержання патентів України та Росії на винаходи, корисні моделі, промислові зразки.
- Підготовка і подача матеріалів заявок на одержання свідоцтв про державну реєстрацію авторських прав.
- Державна реєстрація авторських та ліцензійних договорів.
- Представництво інтересів клієнта з питань інтелектуальної власності у Державному патентному відомстві та в установах, що належать до його відання, а також в судах, господарських судах, кредитних установах, у відносинах з іншими фізичними та юридичними особами.

Абонементне і корпоративне обслуговування:

- абонементне обслуговування підприємств;
- корпоративне обслуговування (від 3 до 9 підприємств).